Štartová listina po skončení online prihlasovania – pretekári so zaplateným štartovným