Štartové čísla s menami pre prihlásených so zaplateným štartovným do 14.5.2018