Medaila na Senec 2022

  • by

O štyri týždne bude takáto medaila visieť každému finišerovi na krku. Tešíte sa?