PROPOZÍCIE

PROPOZÍCIE TRIATLON SENEC 2021


ŠTATÚT  PODUJATIA:

Z poverenia a za podpory Slovenskej triatlonovej únie – Majstrovstvá SR v šprint triatlone juniorov, dorastencov a v celkovom poradí  („elite“) a Slovenský pohár v triatlone všetkých vekových kategórií (okrem nádejí C)

Podujatie sa koná s podporou mesta Senec a pod záštitou primátora mesta Senec – Ing. Dušana Badinského

USPORIADATEĽ: 

Trinity Triathlon Team o.z.
Záhradnícka 34
821 08 Bratislava
IČO: 42268095

Email: pkralik@fcconsult.sk

www.triatlon-senec.sk
www.3nt.sk

MIESTO KONANIA:

Senec, areál Slnečných jazier

V areáli pretekov je zabezpečené pre všetkých účastníkov a divákov bezplatné parkovanie, toalety a sprchy. V prípade záujmu o ubytovanie vám ho radi sprostredkujeme priamo v areáli Slnečných jazier.

Pre pretekárov je vyhradené parkovisko na trávnatej ploche po ľavej strane od vjazdu do areálu.

Pre divákov a sprievod je určené parkovisko po pravej strane od vjazdu do areálu, ktoré je vzdialené od dejiska pretekov cca 300 metrov.

Z dôvodu zachovania bezpečnosti na bežeckej trati bude počas jednotlivých štartov zakázaný (prípadne obmedzený) vjazd a výjazd všetkých vozidiel, a to v týchto predpokladyných časoch:

V sobotu  od 11:10 – 11:30, od 15:10 – 16:50 a od 17:10 – 18:00.

V nedeľu v časoch od 9:50 – 10:20, od 11:55 – 14:40 a od 16:05 – 17:15.

Zdvorilo žiadame všetkých účastníkov o rešpektovanie tohto obmedzenia. Naplánujte si svoj príjazd a odjazd autami do areálu mimo uvedených časov.

DÁTUM KONANIA:

Sobota a nedeľa, 4. – 5. 9. 2021

ŠTARTY:

Sobota – 4. 9. 2021:

11:00 mladší žiaci (200 m plávanie, 5,5 km bicykel, 1 km beh)

11:40 nádeje A – dievčatá (100 m plávanie, 2,2 km bicykel, 500 m beh)

12:00 nádeje A – chlapci (100 m plávanie, 2,2 km bicykel, 500 m beh)

12:20 nádeje B – dievčatá (50 m plávanie, 1,1 km bicykel, 250 m beh)

12:35 nádeje B – chlapci  (50 m plávanie, 1,1 km bicykel, 250 m beh)

12:50 nádeje C – dievčatá (25 m plávanie, 500 m bicykel, 120 m beh)

13:00 nádeje C – chlapci (25 m plávanie, 500 m bicykel, 120 m beh)

15:00 MIX štafety dospelých – všetky kategórie (každý účastník štafety – 2 muži a 1 žena alebo 1 muž a 2 ženy – absolvuje celý triatlon – 300 m plávanie, 5,5 km bicykel, 2 km beh)

17:00 MIX štafety žiakov (každý účastník štafety – 2 chlapci a 1 dievča alebo 1 chlapec a 2 dievčatá – absolvuje celý triatlon – 200 m plávanie, 3,3 km bicykel, 1 km beh)

Nedeľa – 5. 9. 2021:

9:30 starší žiaci a HOBBY (350 m plávanie, 10 km bicykel, 2 km beh)

11:20 Majstrovstvá Slovenska – šprint triatlon – muži od 40 rokov (750 m plávanie, 20 km bicykel, 5 km beh)

12:40 Majstrovstvá Slovenska – šprint triatlon – ženy (všetky kategórie) (750 m plávanie, 20 km bicykel, 5 km beh)

15:30 Majstrovstvá Slovenska – šprint triatlon – muži (dorastenci, juniori a muži do 39 rokov vrátane) (750 m plávanie, 20 km bicykel, 5 km beh)

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Sobota – 4. 9. 2021:

Mladší žiaci:

 • 8:30-10:30 prezentácia
 • 10:15-10:45 ukladanie vecí do depa
 • 10:55 výklad trate
 • 11:00 ŠTART
 • 13:15-13:45 vyberanie vecí z depa
 • 14:00 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí a HOBBY

Nádeje A:

 • 8:30-10:30 prezentácia
 • 10:15-10:45 ukladanie vecí do depa
 • 11:35 výklad trate
 • 11:40 ŠTART – dievčatá
 • 12:00 ŠTART – chlapci
 • 13:15-13:45 vyberanie vecí z depa
 • 14:00 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí a HOBBY

Nádeje B:

 • 8:30-10:30 prezentácia
 • 10:15-10:45 ukladanie vecí do depa
 • 12:15 výklad trate
 • 12:20 ŠTART – dievčatá
 • 12:35 ŠTART – chlapci
 • 13:15-13:45 vyberanie vecí z depa
 • 14:00 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí a HOBBY

Nádeje C:

 • 8:30-10:30 prezentácia
 • 10:15-10:45 ukladanie vecí do depa
 • 12:45 výklad trate
 • 12:50 ŠTART – dievčatá
 • 13:00 ŠTART – chlapci
 • 13:15-13:45 vyberanie vecí z depa
 • 14:00 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí a HOBBY

MIX štafety dospelých – všetky kategórie:

 • 8:30-14:30 prezentácia
 • 14:15-14:45 ukladanie vecí do depa
 • 14:45 výklad trate a predstavenie pretekárov
 • 15:00 ŠTART
 • 18:00-18:30 vyberanie vecí z depa
 • 18:30 vyhlásenie výsledkov MIX štafiet všetkých kategórií

MIX štafety žiakov:

 • 8:30-14:30 prezentácia
 • 14:15-14:45 ukladanie vecí do depa
 • 16:45 výklad trate a predstavenie pretekárov
 • 17:00 ŠTART
 • 18:00-18:30 vyberanie vecí z depa
 • 18:30 vyhlásenie výsledkov MIX štafiet všetkých kategórií

Nedeľa – 5. 9. 2021:

Starší žiaci a HOBBY:

 • 8:30-14:30 prezentácia (sobota)
 • 8:30-9:00 prezentácia (nedeľa)
 • 8:45-9:15 ukladanie vecí do depa
 • 9:25 výklad trate
 • 9:30 ŠTART
 • 10:20-10:40 vyberanie vecí z depa
 • 10:45 vyhlásenie výsledkov starších žiakov a HOBBY

Šprint triatlon muži od 40 rokov:

 • 8:30-14:30 prezentácia (sobota)
 • 8:30-10:45 prezentácia (nedeľa)
 • 10:40-11:10 ukladanie vecí do depa
 • 11:15 výklad trate
 • 11:20 ŠTART
 • 13:45-14:30 vyberanie vecí z depa
 • 17:45 vyhlásenie výsledkov šprint triatlonu všetkých kategórií

Šprint triatlon ženy:

 • 8:30-14:30 prezentácia (sobota)
 • 8:30-10:45 prezentácia (nedeľa)
 • 10:40-11:10 ukladanie vecí do depa
 • 12:35 výklad trate
 • 12:40 ŠTART
 • 13:45-13:30 vyberanie vecí z depa
 • 17:45 vyhlásenie výsledkov šprint triatlonu všetkých kategórií

Šprint triatlon dorastenci, juniori a muži do 39 rokov vrátane:

 • 8:30-14:30 prezentácia (sobota)
 • 8:30-14:30 prezentácia (nedeľa)
 • 14:45-15:15 ukladanie vecí do depa
 • 15:25 výklad trate
 • 15:30 ŠTART
 • 16:45-17:30 vyberanie vecí z depa
 • 17:45 vyhlásenie výsledkov šprint triatlonu všetkých kategórií

 

TRATE:

 • Nádeje C:

Plávanie: 25 m
Cyklistika: 0,5 km
Beh: 0,12 km

mapa-nadejeC

 • Nádeje B:

Plávanie: 50 m
Cyklistika: 1,1 km
Beh: 0,25 km

mapa-nadejeB12

 • Nádeje A:

Plávanie: 100 m
Cyklistika: 2,2 km
Beh: 0,5 km

mapa-nadejeA12

 • Mladší žiaci:

Plávanie: 200 m
Cyklistika: 5,5 km
Beh: 1 km

mladsi-ziaci

 • Starší žiaci a HOBBY:

Plávanie: 350 m
Cyklistika: 10 km
Beh: 2 km

starsi-ziaci-hobby

 • Šprint triatlon:

Plávanie: 750 m
Cyklistika: 20 km
Beh: 5 km

sprint

 • MIX Štafety žiakov:

Plávanie: 200 m
Cyklistika: 3,3 km
Beh: 1 km

stafety-ziakov

 • MIX Štafety dospelých:

Plávanie: 300 m
Cyklistika: 5,5 km
Beh: 2 km

stafety-dospelych

 • podrobná mapa depa a odovzdávok MIX štafiet:

stafety-detail2

(Poznámka: dĺžky tratí sa podľa pravidiel pravidiel STÚ môžu líšiť v rozpätí max. ± 5%)

SÚŤAŽNÝ VÝBOR:

TECHNICKÝ DELEGÁT:

Anikó Ozoráková

HLAVNÝ ROZHODCA:

Jozef Drahovský

RIADITEĽ PODUJATIA:

Ing. Peter Králik

KONTAKT:

pkralik@fcconsult.sk

HLAVNÝ USPORIADATEĽ:

Ing. Zuzana Ježíková, PhD.

ROZHODCA:

Tadeáš Drahovský

Miroslava Ozoráková

ŠTARTOVNÉ:

Registrácia a úhrada do: Žiaci a nádeje Dorastenci a juniori a HOBBY Muži a ženy  MIX štafety žiaci  MIX štafety dospelí

22. apríla 2021

10 €

15 €

35 €

 20 €

 50 €

18. augusta 2021

15 €

20 €

40 €

 30 €

 60 €

31. augusta 2021

20 €

25 €

50 €

 40 €

 75 €

Po 31. auguste 2021 a na mieste

25 €

30 €

60 €

 50   90 € 

(Poznámka: pre pretekárov bez platnej licencie STÚ sa štartovné zvyšuje o poplatok za jednorazovú licenciu)

Štartovné je možné uhradiť prevodom na doleuvedený účet organizátora alebo prostredníctvom platobnej brány STÚ (vrátane platby platobnou kartou).

Zaplatené štartovné sa nevracia, je ho však možné previesť na iného pretekára. To sa musí uskutočniť najneskôr do 30. 8. 2021. Prípadný rozdiel vo výške prevádzaného štartovného a štartovného nového pretekára treba doplatiť do správnej výšky podľa tabuľky „štartovné“ najneskôr do začiatku konania pretekov. V odôvodnených prípadoch môže organizátor presunúť zaplatené štartovné na nasledujúci ročník pretekov.     

Číslo účtu na úhradu štartovného – IBAN: SK85 0200 0000 0017 6125 2055     

Do poznámky treba uviesť meno, priezvisko a rok narodenia, v prípade štafiet treba uviesť názov štafety, pod ktorým je prihlásená vedúcim klubu.

Prihlášky budú akceptované až po pripísaní štartovného na účet organizátora. V prípade úhrady prostredníctvom platobnej brány STÚ je platba pripísaná v prospech organizátora v priebehu niekoľkých minút, v prípade úhrady prevodom z bankového účtu pretekára na účet organizátora je platba v prospech organizátora pripísaná najneskôr v nasledujúci pracovný deň (pokiaľ je platba realizovaná z účtu pretekára vedeného vo VÚB, tak je to spravidla v ten istý deň).

Prihlasovanie štafiet:

1. Klubové MIX štafety (ktoré budú bodované v rámci Slovenského pohára) prihlasuje výhradne vedúci klubu (prípadne tréner) cez svoj administrátorský profil na stránke www.triathlon.sk – odkaz: https://triathlon.services.maind.sk/ords/f?p=102:LOGIN_DESKTOP::::::

Vedúci klubu prihlasuje 2 kategórie štafiet – klubové MIX štafety žiakov a klubové MIX štafety dospelých. Rozdelenie štafiet dospelých vo výsledkoch (do kategórie Elite alebo kategórie AG 35+) podľa platných pravidiel STÚ bude na základe roku narodenia konkrétnych členov štafety po dobehnutí do cieľa.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.  „Ostatné“ štafety (nie „čisté“ klubové MIX štafety, ktoré bodujú v rámci Slovenského pohára v triatlone), môže prihlásiť akýkoľvek pretekár (nielen vedúci klubu), avšak za predpokladu, že má vytvorený svoj vlastný účet na webovom sídle www.triathlon.sk. Stačí, aby mal účet aspoň jeden člen štafety.

Registrácia „ostatných“ štafiet sa vykonáva rovnako, ako individuálna registrácia jednotlivca na preteky STÚ.

Takáto „ostatná“ štafeta však nie je uvedená pod menom klubu (a taktiež neboduje za klub do Slovenského pohára v triatlone), ale je uvedená pod menom pretekára (fyzickej osoby), ktorý ju zaregistroval, a to vrátene ostatných členov takejto štafety. Tu platí, že ostatní členovia štafety nemusia byť členom žiadneho klubu STÚ, a ani nemusia mať vytvorený svoj vlastný účet na webovom sídle STÚ.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Online registrácia konči (ak nebude skôr naplnená kapacita) najneskôr 31.8.2021 o 19:00.

Registrácia  na mieste  bude možná v prípade, ak budú ešte voľné miesta. V tomto prípade však nie je zaručený kompletný obsah štartového balíčka.

PRIZE MONEY:

Umiestnenie v absolútnom poradí Šprint triatlon muži Šprint triatlon ženy    
 1. miesto  300 €  200 €    
 2. miesto  250 €  150 €    
 3. miesto  200 €  100 €    
 4. miesto  150 €  80 €    
 5. miesto  100 €  70 €    

Pre prvých troch v každej kategórii sú pripravené vecné ceny od organizátora a jeho partnerov.

USTANOVENIA:

Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií. Prihlásením sa na podujatie každý účastník berie na vedomie, že sa pretekov zúčastňuje na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť, oboznámil sa s pravidlami STÚ a propozíciami týchto pretekov, je zdravý, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku, dáva svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej a zvukovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých je zachytený a zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely podujatia a jeho partnerov a takisto je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi polície a usporiadateľov podujatia. Prihlásením sa na podujatie každý účastník v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v jeho platnom znení dáva svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a sprostredkovateľom zabezpečujúcim prihlasovanie a spracovanie výsledkov podujatia, a taktiež vyhlasuje, že uvádza svoje vlastné osobné údaje, alebo údaje osoby, ktorá mu k uvedeniu údajov dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej je zákonným zástupcom. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade dohody s technickým delegátom a hlavným rozhodcom.

Jazda v háku (drafting) je povolená pre všetky kategórie.

Úvodná a záverečná časť cyklistiky na Hečkovej ulici v dĺžke cca 300 metrov vedie po úzkom chodníku s obrubníkom, a preto žiadame všetkých pretekárov o zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť voči ostatným triatlonistom, aby sa zabránilo prípadným pádom a zraneniam. 

Očakávaná teplota vody je od 18 – 22 stupňov, priemerná teplota vzduchu sa očakáva od 16 – 24 stupňov.

ŠTARTOVÝ BALÍČEK:

originálna plavecká čiapka, sada štartových čísiel, medaila pre všetkých, ktorí dokončia preteky, občerstvenie na trati a v cieli, reklamné predmety partnerov podujatia, sladké prekvapenie z Trenčianskych Teplíc.

KATEGÓRIE:

podľa roku narodenia

 • Nádeje C:

2014 a mladší

 • Nádeje B:

2012-2013

 • Nádeje A:

2010-2011

 • Mladší žiaci:

2008-2009

 • Starší žiaci a HOBBY:

2006-2007 (starší žiaci)                                                  2007 a starší (HOBBY)

 • Šprint triatlon a štafety:            

Dorastenci a dorastenky           2005-2004

Juniori a juniorky                       2003-2002

Muži (abs. poradie)                   2003 a starší                Ženy (abs. poradie)       2003 a staršie

AGm20-29                                2001-1992                    AGž20-29                      2001-1992

AGm30-34                                1991-1987                    AGž30-39                      1991-1982

AGm35-39                                1986-1982                    AGž40-49                      1981-1972

AGm40-44                                1981-1977                    AGž50-59                      1971-1962

AGm45-49                                1976-1972                    AGž60+                         1961 a staršie

AGm50-54                                1971-1967

AGm55-59                                1966-1962

AGm60+                                    1961 a starší

MIX štafety žiaci                              2006-2009

MIX štafety AG 35+                         1986 a starší (všetci členovia štafety musia mať rok narodenia 1985 alebo sú starší)

MIX štafety ELITE                           1987-2006 (aspoň jeden člen štafety má rok narodenia 1987 alebo je mladší)

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

Výsledky z roku 2018

Výsledky z roku 2017

Výsledky z roku 2015

Výsledky z roku 2014

Výsledky z roku 2013

Fotografie z minulých ročníkov

Komentár (1)

 1. Pingback: POZVÁNKA: SENECKÝ TRIATLON 2017 - maraton.bike

Pridávanie komentárov bolo ukončené.