PROPOZÍCIE

PROPOZÍCIE TRIATLON SENEC 2018


ŠTATÚT  PODUJATIA:

Z poverenia a za podpory Slovenskej triatlonovej únie – Slovenský pohár v triatlone všetkých vekových kategórií.

USPORIADATEĽ: 

Trinity Triathlon Team o.z.
Záhradnícka 34
821 08 Bratislava
IČO: 42268095

Email: pkralik@fcconsult.sk
www.triatlon-senec.sk
www.3nt.sk

MIESTO KONANIA:

Senec, areál Slnečných jazier

DÁTUM KONANIA:

Nedeľa, 20. 5. 2018

ŠTARTY:

 • 8:35 nádeje C
 • 8:45 nádeje B
 • 9:00 nádeje A
 • 9:20 mladší žiaci
 • 10:00 starší žiaci
 • 12:00 muži nad 39 rokov
 • 12:50 ženy (všetky kategórie) 
 • 15:30 dorastenci, juniori, muži do 39 rokov

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Nádeje C:

 • 7:30-8:30 prezentácia
 • 8:00-8:30 ukladanie vecí do depa
 • 8:30 výklad trate
 • 8:35 ŠTART
 • 10.40-11:10 vyberanie vecí z depa
 • 11:10 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí

Nádeje B:

 • 7:30-8:30 prezentácia
 • 8:00-8:30 ukladanie vecí do depa
 • 8:40 výklad trate
 • 8:45 ŠTART
 • 10.40-11:10 vyberanie vecí z depa
 • 11:10 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí

Nádeje A:

 • 7:30-8:30 prezentácia
 • 8:00-8:30 ukladanie vecí do depa
 • 8:55 výklad trate
 • 9:00 ŠTART
 • 10:40-11:10 vyberanie vecí z depa
 • 11:10 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí

Mladší žiaci:

 • 7:30-8:30 prezentácia
 • 8:00-8:30 ukladanie vecí do depa
 • 8:55 výklad trate
 • 9:00 ŠTART
 • 10.40-11:10 vyberanie vecí z depa
 • 11:15 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí

Starší žiaci:

 • 7:30-8:30 prezentácia
 • 8:00-8:30 ukladanie vecí do depa
 • 9:55 výklad trate
 • 10:00 ŠTART
 • 10.40-11:10 vyberanie vecí z depa
 • 11:10 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí

Šprint triatlon muži nad 39 rokov:

 • 9:00-11:30 prezentácia
 • 11:10-11:45 ukladanie vecí do depa
 • 11:50 výklad trate
 • 12:00 ŠTART
 • 14:00-14:50 vyberanie vecí z depa
 • 17:20 vyhlásenie výsledkov šprint triatlonu všetkých kategórií

Šprint triatlon ženy:

 • 9:00-11:30 prezentácia
 • 11:10-11:45 ukladanie vecí do depa
 • 12:40 výklad trate
 • 12:50 ŠTART
 • 14:00-14:50 vyberanie vecí z depa
 • 17:20 vyhlásenie výsledkov šprint triatlonu všetkých kategórií

Šprint triatlon dorastenci, juniori a muži do 39 rokov :

 • 9:00-15:00 prezentácia
 • 14:50-15:15 ukladanie vecí do depa
 • 15:20 výklad trate
 • 15:30 ŠTART
 • 16:25-16:45 vyberanie vecí z depa
 • 17:20 vyhlásenie výsledkov šprint triatlonu všetkých kategórií

TRATE:

 • Nádeje C:

Plávanie: 25m
Cyklistika: 0,5km
Beh: 0,12km

mapa-nadejeC

 • Nádeje B:

Plávanie: 50m
Cyklistika: 1,1km
Beh: 0,25km

mapa-nadejeB1

 • Nádeje A:

Plávanie: 100m
Cyklistika: 2,2km
Beh: 0,5km

mapa-nadejeA1

 • Mladší žiaci:

Plávanie: 200m
Cyklistika: 5,5km
Beh: 1,5km

mapa-mladsi-ziaci1

 • Starší žiaci:

Plávanie: 350m
Cyklistika: 10km
Beh: 2,5km

mapa-starsi-ziaci

 • Šprint triatlon:

Plávanie: 750m
Cyklistika: 20 km
Beh: 5km

mapa-sprint1

(Poznámka: dĺžky tratí sa podľa pravidiel pravidiel STÚ môžu líšiť v rozpätí max. ± 5%)

 

RIADITEĽ PODUJATIA:

Ing. Peter Králik

KONTAKT:

pkralik@fcconsult.sk

HLAVNÝ USPORIADATEĽ:

Ing. Zuzana Ježíková

HLAVNÝ ROZHODCA:

 

TECHNICKÝ DELEGÁT:

 

ŠTARTOVNÉ:

Registrácia a pripísaná úhrada do: Žiaci a nádeje Dorastenci a juniori Muži a ženy  

17. apríla 2018

5 €

10 €

30 €

 

3. mája 2018

8 €

15 €

35 €

 

15. mája 2018

10 €

20 €

40 €

 

Po 15. máji 2018 a na mieste

15 €

30 €

55 €

 

(Poznámka: pre pretekárov bez platnej licencie STÚ sa štartovné zvyšuje o poplatok za jednorazovú licenciu)

Zaplatené štartovné sa nevracia, je ho však možné previesť na iného pretekára. To sa musí uskutočniť najneskôr do 15. 5. 2018. Prípadný rozdiel vo výške prevádzaného štartovného a štartovného nového pretekára treba doplatiť do správnej výšky podľa tabuľky “štartovné” najneskôr do začiatku konania pretekov. V odôvodnených prípadoch môže organizátor presunúť zaplatené štartovné na nasledujúci ročník pretekov.     

Číslo účtu na úhradu štartovného – IBAN: SK85 0200 0000 0017 6125 2055     

Variabilný symbol bude pridelený pri registrácii.

Do poznámky treba uviesť meno, priezvisko a rok narodenia.

Prihlášky budú akceptované až po pripísaní štartovného na účet organizátora.

Registrácia  na mieste  je možná.

PRIZE MONEY:

Umiestnenie Šprint triatlon muži Šprint triatlon ženy    
 1. miesto  250 €  150 €    
 2. miesto  200 €  100 €    
 3. miesto  150 €  50 €    
 4. miesto  100 €      
 5. miesto  50 €

 

USTANOVENIA:

Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií. Prihlásením sa na podujatie každý účastník berie na vedomie, že sa pretekov zúčastňuje na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť, oboznámil sa s pravidlami STÚ a propozíciami týchto pretekov, je zdravý, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku, dáva svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej a zvukovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých je zachytený a zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely podujatia a jeho partnerov a takisto je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi polície a usporiadateľov podujatia. Prihlásením sa na podujatie každý účastník v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v jeho platnom znení dáva svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a sprostredkovateľom zabezpečujúcim prihlasovanie a spracovanie výsledkov podujatia, a taktiež vyhlasuje, že uvádza svoje vlastné osobné údaje, alebo údaje osoby, ktorá mu k uvedeniu údajov dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej je zákonným zástupcom. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade dohody s technickým delegátom a hlavným rozhodcom.

Jazda v háku (drafting) je povolená pre všetky kategórie.

KATEGÓRIE:

podľa roku narodenia

 • Nádeje C:

2011 a mladší

 • Nádeje B:

2009-2010

 • Nádeje A:

2007-2008

 • Mladší žiaci:

2005-2006

 • Starší žiaci:

2003-2004

 • Šprint triatlon:            

Dorastenci a dorastenky           2002-2001

Juniori a juniorky                       2000-1999

Muži (abs. poradie)                   2002 a starší                Ženy (abs. poradie)       2002 a staršie

AGm20-29                                1998-1989                    AGž20-39                      1998-1989

AGm30-34                                1988-1984                    AGž30-39                      1988-1979

AGm35-39                                1983-1979                    AGž40-49                      1978-1969

AGm40-44                                1978-1974                    AGž50+                         1968 a staršie

AGm45-49                                1973-1969

AGm50-54                                1968-1964

AGm55-59                                1963-1959

AGm60+                                   1958 a starší

Ďalšie informácie ohľadom tratí, cien, programu a občerstvenia pribudnú čoskoro.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

 

Výsledky z roku 2017

Výsledky z roku 2015

Výsledky z roku 2014

Výsledky z roku 2013

Fotografie z minulých ročníkov

Komentár (1)

 1. Pingback: POZVÁNKA: SENECKÝ TRIATLON 2017 - maraton.bike

Pridávanie komentárov bolo ukončené.