PROPOZÍCIE

PROPOZÍCIE TRIATLON SENEC 2019


ŠTATÚT  PODUJATIA:

Z poverenia a za podpory Slovenskej triatlonovej únie – triatlon všetkých vekových kategórií vrátane MIX štafiet všetkých kategórií

USPORIADATEĽ: 

Trinity Triathlon Team o.z.
Záhradnícka 34
821 08 Bratislava
IČO: 42268095

Email: pkralik@fcconsult.sk
www.triatlon-senec.sk
www.3nt.sk

MIESTO KONANIA:

Senec, areál Slnečných jazier

V areáli pretekov je zabezpečené pre všetkých účastníkov a divákov bezplatné parkovanie, toalety a sprchy. V prípade záujmu o ubytovanie vám ho radi sprostredkujeme priamo v areáli Slnečných jazier.

DÁTUM KONANIA:

Sobota a nedeľa, 25. – 26. 5. 2019

ŠTARTY:

 

Sobota – 25. 5. 2019:

11:00 starší žiaci (350 m plávanie, 10 km bicykel, 2 km beh)

12:00 mladší žiaci (200 m plávanie, 6 km bicykel, 1 km beh)

12:40 nádeje A (100 m plávanie, 3 km bicykel, 500 m beh)

13:00 nádeje B (50 m plávanie, 1,5 km bicykel, 250 m beh)

13:15 nádeje C (25 m plávanie, 500 m bicykel, 120 m beh)

15:00 MIX štafety dospelých – všetky kategórie (každý účastník štafety – 2 muži a 1 žena – absolvuje celý triatlon – 300 m plávanie, 8 km bicykel, 1,5 km beh)

17:00 MIX štafety žiakov (každý účastník štafety – 2 chlapci a 1 dievča – absolvuje celý triatlon –                                  150 m plávanie, 4 km bicykel, 750 m beh)

Nedeľa – 26. 5. 2019:

10:00 šprint triatlon – muži od 40 rokov (750 m plávanie, 20 km bicykel, 5 km beh)

11:15 šprint triatlon – ženy (všetky kategórie) (750 m plávanie, 20 km bicykel, 5 km beh)

14:30 šprint triatlon – muži (dorastenci, juniori a muži do 39 rokov vrátane) (750 m plávanie, 20 km bicykel, 5 km beh)

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Sobota – 25. 5. 2019:

Starší žiaci:

 • 9:00-10:30 prezentácia
 • 10:15-10:45 ukladanie vecí do depa
 • 10:55 výklad trate
 • 11:00 ŠTART
 • 13:30-14:00 vyberanie vecí z depa
 • 14:00 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí

Mladší žiaci:

 • 9:00-10:30 prezentácia
 • 10:15-10:45 ukladanie vecí do depa
 • 11:55 výklad trate
 • 12:00 ŠTART
 • 13:30-14:00 vyberanie vecí z depa
 • 14:00 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí

Nádeje A:

 • 9:00-10:30 prezentácia
 • 10:15-10:45 ukladanie vecí do depa
 • 12:35 výklad trate
 • 12:40 ŠTART
 • 13:30-14:00 vyberanie vecí z depa
 • 14:00 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí

Nádeje B:

 • 9:00-10:30 prezentácia
 • 10:15-10:45 ukladanie vecí do depa
 • 12:55 výklad trate
 • 13:00 ŠTART
 • 13:30-14:00 vyberanie vecí z depa
 • 14:00 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí

Nádeje C:

 • 9:00-10:30 prezentácia
 • 10:15-10:45 ukladanie vecí do depa
 • 13:10 výklad trate
 • 13:15 ŠTART
 • 13:30-14:00 vyberanie vecí z depa
 • 14:00 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí

MIX štafety dospelých – všetky kategórie:

 • 9:00-14:30 prezentácia
 • 14:15-14:45 ukladanie vecí do depa
 • 14:45 výklad trate a predstavenie pretekárov
 • 15:00 ŠTART
 • 18:00-18:30 vyberanie vecí z depa
 • 18:30 vyhlásenie výsledkov štafiet všetkých kategórií

MIX štafety žiakov:

 • 9:00-14:30 prezentácia
 • 14:15-14:45 ukladanie vecí do depa
 • 16:45 výklad trate a predstavenie pretekárov
 • 17:00 ŠTART
 • 18:00-18:30 vyberanie vecí z depa
 • 18:30 vyhlásenie výsledkov štafiet všetkých kategórií

Nedeľa – 26. 5. 2019:

Šprint triatlon muži od 40 rokov:

 • 9:00-14:30 prezentácia (sobota)
 • 8:30-9:30 prezentácia (nedeľa)
 • 9:15-9:45 ukladanie vecí do depa
 • 9:55 výklad trate
 • 10:00 ŠTART
 • 13:00-13:30 vyberanie vecí z depa
 • 16:45 vyhlásenie výsledkov šprint triatlonu všetkých kategórií

Šprint triatlon ženy:

 • 9:00-14:30 prezentácia (sobota)
 • 8:30-9:30 prezentácia (nedeľa)
 • 9:15-9:45 ukladanie vecí do depa
 • 11:10 výklad trate
 • 11:15 ŠTART
 • 13:00-13:30 vyberanie vecí z depa
 • 16:45 vyhlásenie výsledkov šprint triatlonu všetkých kategórií

Šprint triatlon dorastenci, juniori a muži do 39 rokov vrátane:

 • 9:00-14:30 prezentácia (sobota)
 • 8:30-13:30 prezentácia (nedeľa)
 • 13:45-14:15 ukladanie vecí do depa
 • 14:25 výklad trate
 • 14:30 ŠTART
 • 16:15-16:45 vyberanie vecí z depa
 • 16:45 vyhlásenie výsledkov šprint triatlonu všetkých kategórií

 

TRATE:

 • Nádeje C:

Plávanie: 25 m
Cyklistika: 0,5 km
Beh: 0,12 km

mapa-nadejeC

 • Nádeje B:

Plávanie: 50 m
Cyklistika: 1,5 km
Beh: 0,25 km

mapa-nadejeB1

 • Nádeje A:

Plávanie: 100 m
Cyklistika: 3 km
Beh: 0,5 km

mapa-nadejeA1

 • Mladší žiaci:

Plávanie: 200 m
Cyklistika: 6 km
Beh: 1 km

mapa-mladsi-ziaci1

 • Starší žiaci:

Plávanie: 350 m
Cyklistika: 10 km
Beh: 2 km

mapa-starsi-ziaci

 • Šprint triatlon:

Plávanie: 750 m
Cyklistika: 20 km
Beh: 5 km

mapa-sprint1

(Poznámka: dĺžky tratí sa podľa pravidiel pravidiel STÚ môžu líšiť v rozpätí max. ± 5%)

RIADITEĽ PODUJATIA:

Ing. Peter Králik

KONTAKT:

pkralik@fcconsult.sk

HLAVNÝ USPORIADATEĽ:

Ing. Zuzana Ježíková

HLAVNÝ ROZHODCA:

 

TECHNICKÝ DELEGÁT:

 

ŠTARTOVNÉ:

Registrácia a pripísaná úhrada do: Žiaci a nádeje Dorastenci a juniori Muži a ženy  MIX štafety žiaci  MIX štafety dospelí

23. apríla 2019

6 €

12 €

30 €

 12 €

 30 €

9. mája 2019

8 €

16 €

35 €

 16 €

 35 €

21. mája 2019

10 €

20 €

40 €

 20 €

 40 €

Po 21. máji 2019 a na mieste

15 €

30 €

55 €

 30 €  55 € 

(Poznámka: pre pretekárov bez platnej licencie STÚ sa štartovné zvyšuje o poplatok za jednorazovú licenciu)

Štartovné je možné uhradiť prevodom na doleuvedený účet organizátora alebo prostredníctvom platobnej brány STÚ (vrátane platby platobnou kartou).

Zaplatené štartovné sa nevracia, je ho však možné previesť na iného pretekára. To sa musí uskutočniť najneskôr do 21. 5. 2019. Prípadný rozdiel vo výške prevádzaného štartovného a štartovného nového pretekára treba doplatiť do správnej výšky podľa tabuľky “štartovné” najneskôr do začiatku konania pretekov. V odôvodnených prípadoch môže organizátor presunúť zaplatené štartovné na nasledujúci ročník pretekov.     

Číslo účtu na úhradu štartovného – IBAN: SK85 0200 0000 0017 6125 2055     

Do poznámky treba uviesť meno, priezvisko a rok narodenia.

Prihlášky budú akceptované až po pripísaní štartovného na účet organizátora. V prípade úhrady prostredníctvom platobnej brány STÚ je platba pripísaná v prospech organizátora v priebehu niekoľkých minút, v prípade úhrady prevodom z bankového účtu pretekára na účet organizátora je platba v prospech organizátora pripísaná najneskôr v nasledujúci pracovný deň (pokiaľ je platba realizovaná z účtu pretekára vedeného vo VÚB, tak je to spravidla v ten istý deň).

Online registrácia konči 23.5.2019 o 19:00.

Registrácia  na mieste  bude možná v prípade, ak budú ešte voľné miesta. V tomto prípade však nie je zaručený kompletný obsah štartového balíčka.

PRIZE MONEY:

Umiestnenie v absolútnom poradí Šprint triatlon muži Šprint triatlon ženy    
 1. miesto  250 €  150 €    
 2. miesto  200 €  100 €    
 3. miesto  150 €  50 €    
 4. miesto  100 €      
 5. miesto  50 €

 

Pre prvých troch v každej kategórii sú pripravené vecné ceny od organizátora a jeho partnerov.

USTANOVENIA:

Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií. Prihlásením sa na podujatie každý účastník berie na vedomie, že sa pretekov zúčastňuje na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť, oboznámil sa s pravidlami STÚ a propozíciami týchto pretekov, je zdravý, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku, dáva svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej a zvukovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých je zachytený a zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely podujatia a jeho partnerov a takisto je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi polície a usporiadateľov podujatia. Prihlásením sa na podujatie každý účastník v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v jeho platnom znení dáva svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a sprostredkovateľom zabezpečujúcim prihlasovanie a spracovanie výsledkov podujatia, a taktiež vyhlasuje, že uvádza svoje vlastné osobné údaje, alebo údaje osoby, ktorá mu k uvedeniu údajov dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej je zákonným zástupcom. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade dohody s technickým delegátom a hlavným rozhodcom.

Jazda v háku (drafting) je povolená pre všetky kategórie.

Očakávaná teplota vody je od 18 – 22 stupňov, priemerná teplota vzduchu sa očakáva od 16 – 24 stupňov.

ŠTARTOVÝ BALÍČEK:

originálne štartové číslo s menom pretekára (pre všetkých prihlásených s uhradeným štartovným do 20. 5. 2019), originálna plavecká čiapka, sada štartových čísiel, medaila pre všetkých, ktorí dokončia preteky, občerstvenie na trati a v cieli, reklamné predmety partnerov podujatia, sladké prekvapenie z Trenčianskych Teplíc.

KATEGÓRIE:

podľa roku narodenia

 • Nádeje C:

2012 a mladší

 • Nádeje B:

2010-2011

 • Nádeje A:

2008-2009

 • Mladší žiaci:

2006-2007

 • Starší žiaci:

2004-2005

 • Šprint triatlon a štafety:            

Dorastenci a dorastenky           2003-2002

Juniori a juniorky                       2001-2000

Muži (abs. poradie)                   2003 a starší                Ženy (abs. poradie)       2003 a staršie

AGm20-29                                1999-1990                    AGž20-29                      1999-1990

AGm30-34                                1989-1985                    AGž30-39                      1989-1980

AGm35-39                                1984-1980                    AGž40-49                      1979-1970

AGm40-44                                1979-1975                    AGž50+                         1969 a staršie

AGm45-49                                1974-1970

AGm50-54                                1969-1965

AGm55-59                                1964-1960

Gm60+                                     1959 a starší

Štafety žiaci                              2004-2007

Štafety AG 35+                         1984 a starší (všetci členovia štafety musia mať rok narodenia 1984 alebo sú starší)

Štafety ELITE                           1985-2003 (aspoň jeden člen štafety má rok narodenia 1985 alebo je mladší)

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

 

Výsledky z roku 2017

Výsledky z roku 2015

Výsledky z roku 2014

Výsledky z roku 2013

Fotografie z minulých ročníkov

Komentár (1)

 1. Pingback: POZVÁNKA: SENECKÝ TRIATLON 2017 - maraton.bike

Pridávanie komentárov bolo ukončené.