Nadácia Výskum Rakoviny už druhý rok spája úsilie v boji proti rakovine s triatlonovým klubom 3NT

  • by

Nadácia Výskum Rakoviny vyvíja aktivity v oblasti výskumu nádorových ochorení. Komplexný
prístup k problému rakoviny pokrýva celé kontinuum výskumu od základného a predklinického cez
klinický až po výskum v oblasti prevencie. NVR aktívne propaguje všetky činnosti vedúce k
prevencii nádorových ochorení. Prakticky od počiatku organizuje či propaguje športové a športovo-
charitatívne podujatia, v ktorých spája tri základné ciele:

OSVETA – Upozorniť širokú verejnosť na problémy zdravotne postihnutých ľudí a onkologických
pacientov
ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL – Zapojiť čo najviac detí, mládeže aj dospelých do pohybových
aktivít, propagovať zdravý životný štýl
DOBROČINNOSŤ – Zbierať finančné prostriedky na zakúpenie laboratórnych prístrojov.

Triatlon vnímame ako komplexný outdorový šport dostupný širokej verejnosti vo všetkých
vekových kategóriách. V primeranej forme a rozsahu rozvíja fyzickú aj duševnú oblasť, znižuje
stres, vedie k zdravému životnému štýlu.
Veríme, že spojením NVR so športovými aktivitami dosiahneme rozšírenie triatlonovej komunity, a spoločne
zabojujeme za zdravie, lebo:

NIE JE TO MIMO NÁS!

Viac o aktivitách NVR na www.nvr.sk