Zmena tratí na cyklistike

  • by

Po dohode s technickým delegátom, hlavným rozhodcom a zástupcami Dopravného inšpektorátu PZ v Senci sme z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na cyklistickej trati mierne upravili trate pre nádeje A, mladších žiakov a MIX štafety. Všetky zmeny sú uverejnené v propozíciách – boli aktualizované mapky príslušných kategórií.