Trinity Triathlon Team o.z.

Záhradnícka 34

821 08 Bratislava

IČO: 42268095

DIČ: 2023695828

Číslo účtu klubu – neslúži na úhradu štartovného: SK44 7500 0000 0040 1742 8175

Email: pkralik@fcconsult.sk

www.3nt.sk