ŠTATÚT  PODUJATIA:

Z poverenia a za podpory Slovenskej triatlonovej únie – M-SR v šprint triatlone všetkých vekových kategórií, M-SR v zmiešaných štafetách všetkých vekových kategórií a Slovenský pohár v triatlone všetkých vekových kategórií.

Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Senec Ing. Pavla Kvála.

USPORIADATEĽ: 

Trinity Triathlon Team o.z.
Záhradnícka 34
821 08 Bratislava
IČO: 42268095

DIČ: 2023695828

Email: pkralik@fcconsult.sk

www.triatlon-senec.sk
www.3nt.sk

MIESTO KONANIA:

Senec, areál Slnečných jazier

V areáli pretekov je zabezpečené pre všetkých účastníkov a divákov bezplatné parkovanie, toalety a sprchy. V prípade záujmu o ubytovanie vám ho radi sprostredkujeme priamo v areáli Slnečných jazier.

Pre pretekárov je vyhradené parkovisko na trávnatej ploche po ľavej strane od vjazdu do areálu.

Pre divákov a sprievod je určené parkovisko po pravej strane od vjazdu do areálu, ktoré je vzdialené od dejiska pretekov cca 300 metrov.

Z dôvodu zachovania bezpečnosti na bežeckej trati bude počas jednotlivých štartov zakázaný (prípadne obmedzený) vjazd a výjazd všetkých vozidiel, a to v týchto predpokladyných časoch:

V sobotu  od 11:10 – 11:30, od 15:10 – 16:50 a od 17:10 – 18:00.

V nedeľu v časoch od 9:50 – 10:20, od 11:55 – 14:40 a od 16:05 – 17:15.

Zdvorilo žiadame všetkých účastníkov o rešpektovanie tohto obmedzenia. Naplánujte si svoj príjazd a odjazd autami do areálu mimo uvedených časov.

DÁTUM KONANIA:

Sobota a nedeľa, 25. – 26. 5. 2024

ŠTARTY:

Sobota – 25. 5. 2024:

11:00 mladší žiaci (200 m plávanie, 5 km bicykel, 1 km beh)

11:20 mladšie žiačky (200 m plávanie, 5 km bicykel, 1 km beh)

11:40 nádeje A – dievčatá (100 m plávanie, 2,3 km bicykel, 500 m beh)

12:00 nádeje A – chlapci (100 m plávanie, 2,3 km bicykel, 500 m beh)

12:20 nádeje B – dievčatá (50 m plávanie, 1,1 km bicykel, 250 m beh)

12:35 nádeje B – chlapci  (50 m plávanie, 1,1 km bicykel, 250 m beh)

12:50 nádeje C – dievčatá (25 m plávanie, 500 m bicykel, 120 m beh)

13:00 nádeje C – chlapci (25 m plávanie, 500 m bicykel, 120 m beh)

15:00 MIX štafety dospelých – všetky kategórie (každý účastník štafety – 2 muži a 1 žena alebo 1 muž a 2 ženy – absolvuje celý triatlon – 300 m plávanie, 5 km bicykel, 2 km beh)

17:00 MIX štafety žiakov (každý účastník štafety – 2 chlapci a 1 dievča alebo 1 chlapec a 2 dievčatá – absolvuje celý triatlon – 200 m plávanie, 2,9 km bicykel, 1 km beh)

Nedeľa – 26. 5. 2024:

9:30 starší žiaci a žiačky (350 m plávanie, 10 km bicykel, 2 km beh)

9:35 HOBBY (350 m plávanie, 10 km bicykel, 2 km beh)

11:20 šprint triatlon – muži od 40 rokov (750 m plávanie, 20 km bicykel, 5 km beh)

12:40 šprint triatlon – ženy (všetky kategórie) (750 m plávanie, 20 km bicykel, 5 km beh)

15:30 šprint triatlon – muži (dorastenci, juniori a muži do 39 rokov vrátane) (750 m plávanie, 20 km bicykel, 5 km beh)

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Sobota – 25. 5. 2024:

Mladší žiaci:

 • 8:30-10:30 prezentácia
 • 10:15-10:45 ukladanie vecí do depa
 • 10:55 výklad trate
 • 11:00 ŠTART – chlapci
 • 11:20 ŠTART – dievčatá
 • 13:15-13:45 vyberanie vecí z depa
 • 14:00 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí

Nádeje A:

 • 8:30-10:30 prezentácia
 • 10:15-10:45 ukladanie vecí do depa
 • 11:35 výklad trate
 • 11:40 ŠTART – dievčatá
 • 12:00 ŠTART – chlapci
 • 13:15-13:45 vyberanie vecí z depa
 • 14:00 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí

Nádeje B:

 • 8:30-10:30 prezentácia
 • 10:15-10:45 ukladanie vecí do depa
 • 12:15 výklad trate
 • 12:20 ŠTART – dievčatá
 • 12:35 ŠTART – chlapci
 • 13:15-13:45 vyberanie vecí z depa
 • 14:00 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí

Nádeje C:

 • 8:30-10:30 prezentácia
 • 10:15-10:45 ukladanie vecí do depa
 • 12:45 výklad trate
 • 12:50 ŠTART – dievčatá
 • 13:00 ŠTART – chlapci
 • 13:15-13:45 vyberanie vecí z depa
 • 14:00 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí

MIX štafety dospelých – všetky kategórie:

 • 8:30-14:30 prezentácia
 • 14:15-14:45 ukladanie vecí do depa
 • 14:45 výklad trate a predstavenie pretekárov
 • 15:00 ŠTART
 • 18:00-18:30 vyberanie vecí z depa
 • 18:30 vyhlásenie výsledkov MIX štafiet všetkých kategórií

MIX štafety žiakov:

 • 8:30-14:30 prezentácia
 • 14:15-14:45 ukladanie vecí do depa
 • 16:45 výklad trate a predstavenie pretekárov
 • 17:00 ŠTART
 • 18:00-18:30 vyberanie vecí z depa
 • 18:30 vyhlásenie výsledkov MIX štafiet všetkých kategórií

Nedeľa – 26. 5. 2024:

Starší žiaci a žiačky a HOBBY:

 • 8:30-14:30 prezentácia (sobota)
 • 8:30-9:00 prezentácia (nedeľa)
 • 8:45-9:15 ukladanie vecí do depa
 • 9:25 výklad trate
 • 9:30 ŠTART – starší žiaci a žiačky
 • 9:35 ŠTART – HOBBY
 • 10:20-10:40 vyberanie vecí z depa
 • 10:45 vyhlásenie výsledkov starších žiakov a HOBBY

Šprint triatlon muži od 40 rokov:

 • 8:30-14:30 prezentácia (sobota)
 • 8:30-10:45 prezentácia (nedeľa)
 • 10:40-11:10 ukladanie vecí do depa
 • 11:15 výklad trate
 • 11:20 ŠTART
 • 13:45-14:30 vyberanie vecí z depa
 • 17:45 vyhlásenie výsledkov šprint triatlonu všetkých kategórií

Šprint triatlon ženy:

 • 8:30-14:30 prezentácia (sobota)
 • 8:30-10:45 prezentácia (nedeľa)
 • 10:40-11:10 ukladanie vecí do depa
 • 12:35 výklad trate
 • 12:40 ŠTART
 • 13:45-14:30 vyberanie vecí z depa
 • 17:45 vyhlásenie výsledkov šprint triatlonu všetkých kategórií

Šprint triatlon dorastenci, juniori a muži do 39 rokov vrátane:

 • 8:30-14:30 prezentácia (sobota)
 • 8:30-14:30 prezentácia (nedeľa)
 • 14:45-15:15 ukladanie vecí do depa
 • 15:25 výklad trate
 • 15:30 ŠTART
 • 16:45-17:30 vyberanie vecí z depa
 • 17:45 vyhlásenie výsledkov šprint triatlonu všetkých kategórií

 

TRATE:

 • Nádeje C:

Plávanie: 25 m
Cyklistika: 0,5 km
Beh: 0,12 km

mapa-nadejeC
 • Nádeje B:

Plávanie: 50 m
Cyklistika: 1,1 km
Beh: 0,25 km

mapa-nadejeB12
 • Nádeje A:

Plávanie: 100 m
Cyklistika: 2,3 km
Beh: 0,5 km

 • Mladší žiaci:

Plávanie: 200 m
Cyklistika: 5 km
Beh: 1 km

 • Starší žiaci a HOBBY:

Plávanie: 350 m
Cyklistika: 10 km
Beh: 2 km

 • Šprint triatlon:

Plávanie: 750 m
Cyklistika: 20 km
Beh: 5 km

sprint
 • MIX Štafety žiakov:

Plávanie: 200 m
Cyklistika: 2,9 km
Beh: 1 km

pri štafetách sa beží po pravej strane, a preto penalty box a občerstvovačka sú umiestnené opačne, než pri individuálnych štartoch

 • MIX Štafety dospelých:

Plávanie: 300 m
Cyklistika: 5 km
Beh: 2 km

pri štafetách sa beží po pravej strane, a preto penalty box a občerstvovačka sú umiestnené opačne, než pri individuálnych štartoch

 • podrobná mapa depa a odovzdávok MIX štafiet:

(Poznámka: dĺžky tratí sa podľa pravidiel pravidiel STÚ môžu líšiť v rozpätí max. ± 5%)

SÚŤAŽNÝ VÝBOR:

TECHNICKÝ DELEGÁT:

Marián Czina

HLAVNÝ ROZHODCA:

Jozef Drahovský

RIADITEĽ PODUJATIA:

Peter Králik

KONTAKT:

pkralik@fcconsult.sk

HLAVNÝ USPORIADATEĽ:

Ján Roziak

ROZHODCOVIA:

Jan Rudolphi

Zuzana Szabóová

ŠTARTOVNÉ:

Registrácia a úhrada do:Žiaci a nádejeDorastenci a juniori a HOBBYMuži a ŽenyMIX štafety žiaciMIX štafety dospelí
16. apríla 20241525 50 40 75
2. mája 202420 30 60 50 90
21. mája 202425 35 70 60 100
Po 21. máji 202435 45 80 70 110

Nadácia Výskum Rakoviny už druhý rok spája úsilie v boji proti rakovine s triatlonovým
klubom 3NT, a preto z každého štartovného prispejeme sumou 2 € na boj proti tomuto zákernému ochoreniu

(Poznámka: pre pretekárov bez platnej licencie STÚ sa štartovné zvyšuje o poplatok za jednorazovú licenciu)

Štartovné je možné uhradiť prevodom na doleuvedený účet organizátora alebo prostredníctvom platobnej brány STÚ (vrátane platby platobnou kartou).

Zaplatené štartovné sa nevracia, je ho však možné previesť na iného pretekára v danom roku pretekov. To sa musí uskutočniť najneskôr do 20. 5. 2024. Prípadný rozdiel vo výške prevádzaného štartovného a štartovného nového pretekára treba doplatiť do správnej výšky podľa tabuľky „štartovné“ najneskôr do začiatku konania pretekov.  

Prevod štartovného na ďalší ročník pretekov nie je možný.

Preto dopručujeme si uzavrieť komerčné poistenie pre prípad, že sa z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť zúčastniť pretekov.

Číslo účtu na úhradu štartovného – IBAN: SK85 0200 0000 0017 6125 2055     

Do poznámky treba uviesť meno, priezvisko a rok narodenia, v prípade štafiet treba uviesť názov štafety, pod ktorým je prihlásená vedúcim klubu.

Prihlášky budú akceptované až po pripísaní štartovného na účet organizátora. V prípade úhrady prostredníctvom platobnej brány STÚ je platba pripísaná v prospech organizátora v priebehu niekoľkých minút, ak je to hradené platobnou kartou, v prípade úhrady prevodom z bankového účtu pretekára na účet organizátora je platba v prospech organizátora pripísaná najneskôr v nasledujúci pracovný deň (pokiaľ je platba realizovaná z účtu pretekára vedeného vo VÚB alebo z bánk, ktoré podporujú okamžité platby, tak je to spravidla v ten istý deň).

Prihlasovanie štafiet:

1. Klubové MIX štafety (ktoré budú bodované v rámci Slovenského pohára) prihlasuje výhradne vedúci klubu (prípadne tréner) cez svoj administrátorský profil na stránke www.triathlon.sk – odkaz: https://triathlon.services.maind.sk/ords/f?p=102:LOGIN_DESKTOP::::::

Vedúci klubu prihlasuje 2 kategórie štafiet – klubové MIX štafety žiakov a klubové MIX štafety dospelých. Rozdelenie štafiet dospelých vo výsledkoch (do kategórie Elite alebo kategórie AG 35+) podľa platných pravidiel STÚ bude na základe roku narodenia konkrétnych členov štafety po dobehnutí do cieľa.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.  „Ostatné“ štafety (nie „čisté“ klubové MIX štafety), môže prihlásiť akýkoľvek pretekár (nielen vedúci klubu), avšak za predpokladu, že má vytvorený svoj vlastný účet na webovom sídle www.triathlon.sk. Stačí, aby mal účet aspoň jeden člen štafety.

Registrácia „ostatných“ štafiet sa vykonáva rovnako, ako individuálna registrácia jednotlivca na preteky STÚ.

Takáto „ostatná“ štafeta však nie je uvedená pod menom klubu (a taktiež neboduje za klub do Slovenského pohára v triatlone), ale je uvedená pod menom pretekára (fyzickej osoby), ktorý ju zaregistroval, a to vrátene ostatných členov takejto štafety. Tu platí, že ostatní členovia štafety nemusia byť členom žiadneho klubu STÚ, a ani nemusia mať vytvorený svoj vlastný účet na webovom sídle STÚ.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Online registrácia konči (ak nebude skôr naplnená kapacita) najneskôr 22.5.2024 o 19:00.

Registrácia  na mieste  bude možná iba v prípade, ak budú ešte voľné miesta. V tomto prípade však nie je zaručený kompletný obsah štartového balíčka.

PRIZE MONEY:

Umiestnenie v absolútnom poradíŠprint triatlon mužiŠprint triatlon ženy  
 1. miesto 300 € 200 €  
 2. miesto 250 € 150 €  
 3. miesto 200 € 100 €  
 4. miesto 150 € 80 €  
 5. miesto 100 € 70 €  
Prize money šprint
Umiestnenie v absolútnom poradí
MIX štafiet
ELITEAG
1. miesto180 150
2. miesto150 120
3. miesto120 90
Prize money štafety

Pre prvých troch v každej kategórii sú pripravené vecné ceny od organizátora a jeho partnerov.

SÚHLAS PRIHLÁSENÝCH PRETEKÁROV S PODMIENKAMI PRETEKOV:

Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií. Prihlásením sa na podujatie každý účastník súhlasí s tým, že sa pretekov zúčastňuje na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť, oboznámil sa s pravidlami STÚ a propozíciami týchto pretekov, je zdravý, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku u športového lekára adekvátnu k daným pretekom, dáva svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej a zvukovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých je zachytený a zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely podujatia a jeho partnerov a takisto je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi polície a usporiadateľov podujatia. Prihlásením sa na podujatie každý účastník v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v jeho platnom znení dáva svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a sprostredkovateľom zabezpečujúcim prihlasovanie a spracovanie výsledkov podujatia, a taktiež vyhlasuje, že uvádza svoje vlastné osobné údaje, alebo údaje osoby, ktorá mu k uvedeniu údajov dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej je zákonným zástupcom. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade dohody s technickým delegátom a hlavným rozhodcom.

Jazda v háku (drafting) je povolená pre všetky kategórie.

Úvodná a záverečná časť cyklistiky na Hečkovej ulici v dĺžke cca 300 metrov vedie po úzkom chodníku s obrubníkom, a preto žiadame všetkých pretekárov o zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť voči ostatným triatlonistom, aby sa zabránilo prípadným pádom a zraneniam. 

Očakávaná teplota vody je od 18 – 22 stupňov, priemerná teplota vzduchu sa očakáva od 16 – 24 stupňov.

ŠTARTOVÝ BALÍČEK:

originálna plavecká čiapka, sada štartových čísiel, medaila pre všetkých, ktorí dokončia preteky, občerstvenie na trati a v cieli, reklamné predmety partnerov podujatia, sladké prekvapenie.

KATEGÓRIE:

 • Nádeje C:

2017 a mladší

 • Nádeje B:

2015-2016

 • Nádeje A:

2013-2014

 • Mladší žiaci:

2011-2012

 • Starší žiaci a HOBBY:

2009-2010 (starší žiaci)                                                  2010 a starší (HOBBY)

 • Šprint triatlon a štafety:            

Dorastenci a dorastenky           2008-2007

Juniori a juniorky                       2006-2005

Muži (abs. poradie)                   2008 a starší                Ženy (abs. poradie)       2008 a staršie

AGm20-29                                2004-1995                    AGž20-29                      2004-1995

AGm30-34                                1994-1990                    AGž30-39                      1994-1985

AGm35-39                                1989-1985                    AGž40-49                      1984-1975

AGm40-44                                1984-1980                    AGž50-59                      1974-1965

AGm45-49                                1979-1975                    AGž60+                         1964 a staršie

AGm50-54                                1974-1970

AGm55-59                                1969-1965

AGm60-64                                1964-1960

AGm65+                                    1959 a starší

MIX štafety žiaci                              2009-2012

MIX štafety AG 35+                         1989 a starší (všetci členovia štafety musia mať rok narodenia 1989 alebo sú starší)

MIX štafety ELITE                           1990-2010 (aspoň jeden člen štafety má rok narodenia 1990 alebo je mladší)

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

Výsledky z roku 2022

Výsledky z roku 2021

Výsledky z roku 2019

Výsledky z roku 2018

Výsledky z roku 2017

Výsledky z roku 2015

Výsledky z roku 2014

Výsledky z roku 2013

Fotografie z minulých ročníkov